• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne
zobacz wszystkie

Wydarzenia i aktualności

Przyjmowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

2017-04-24

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 25.04.2017 roku...

zobacz więcej

Transgraniczne targi pracy

2017-04-20

PUP Jelenia Góra zaprasza na transgraniczne targi pracy, które odbędą się 11.05.2017 r

zobacz więcej

Oferty pracy

zobacz wszystkie oferty

Najnowsze formy aktywizacji

zobacz wszystkie formy
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do
Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych (w ramach RPO WD) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Prace interwencyjne 2017-04-19 2017-04-27
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu (w ramach RPO WD) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Staże 2017-04-18 2017-04-28
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Wyposażenie/ Doposażenie stanowiska pracy 2017-04-18 2017-05-05
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - rekrutacja do projektu osób poniżej 30 r.ż. (w ramach PO WER) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Środki na podjęcie działalności gospodarczej 2017-04-10 2017-04-28
Bon na zasiedlenie - nabór wniosków (w ramach PO WER) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Bon na zasiedlenie 2017-04-03 2017-05-12
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-01-13 09:36
Odwiedziny: 308023

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl